بولتن کارشناسی شماره صد و هشت

نسخه‌ی الکترونیکی شماره‌ی صد و هشتم از بولتن کارشناسی، منتشر شده‌ در دوم آذر ماه ۱۳۹۲ را، از پیوند زیر بارگیری کنید.

شما می‌توانید برای دست‌رسی به صفحه‌ی پیکارهای امنیتی به این آدرس مراجعه کنید.

پرونده ضمیمه بولتن کارشناسی: