بولتن کارشناسی شماره صد و نه

نسخه‌ی الکترونیکی شماره‌ی صد و نهم از بولتن کارشناسی، منتشر شده‌ در یازدهم آذر ماه ۱۳۹۲ را، از پیوند زیر بارگیری کنید.

شما می‌توانید برای دست‌رسی به صفحه‌ی پیکارهای امنیتی به این آدرس مراجعه کنید.

پرونده ضمیمه بولتن کارشناسی: