تروجان بانکی Zeus

ظهور تروجان بانکی جدید به نام IcedID

گروه X-Force آی‌بی‌ام هشدار می‌دهد که یک تروجان بانکی به نام IcedID که به تازگی کشف شده با طراحی پیمانه‌ای و در مقایسه با تهدیدات مالی قدیمی‌تر، با قابلیت‌های مدرن‌تر ساخته شده است.

ارائه بدافزار بانکی در نتایج آلوده‌ی جستجوهای گوگل به صورت خاص در خاورمیانه

پژوهش‌گران آزمایشگاه امنیتی سیسکو تالوس گفتند، مجرمان سایبری از رویکردهای جدیدی برای آلوده کردن نتایج جستجوی گوگل استفاده می‌کنند تا کاربران را با یک تروجان بانک‌داری به نام Zeus Panda آلوده کنند.

مهاجمانی که برای آلوده کردن نتایج گوگل تلاش می‌کنند، جستجوهای کلیدواژه‌ی مربوط به امور مالی را هدف اصلی خود قرار می‌دهند تا قربانیان را به وب‌گاه‌های تله هدایت کنند که در آن‌ها از اسناد مخرب ورد برای بارگیری بدافزار بانک‌داری استفاده می‌شود.