pzchao.com

هدف قرار دادن کشورهای آسیایی با بدافزار استخراج بیت‌کوین توسط گروه‌های جاسوسی سایبری

پژوهش‌گران امنیتی یک قطعه‌ی بدافزاری سفارشی را کشف کرده‌اند که در طول چند ماه گذشته، کشورهای آسیایی را تحت تاثیر قرار داده و قادر به انجام کارهای مخربی مانند سرقت گذرواژه، استخراج بیت‌کوین می‌باشد و نیز دسترسی کامل نفوذگرها به سامانه‌های آسیب‌دیده را فراهم می‌سازد.

این عملیات تحت عنوان PZChao، پویشی‌ست که توسط پژوهش‌گران امنیتی بیت‌دیفندر کشف شده و سازمان‌هایی را در بخش‌های دولتی، فنآوری، آموزش و ارتباطات راه دور در آسیا و آمریکا هدف قرار داده است.